EU Projekt

NAZIVCentar daljinskog nadzora i upravljanja svjetlosnom prometnom signalizacijom - WEB CENTAR PROMETA
OPIS PROJEKTAProjekt obuhvaća implementaciju jedinstvenog integriranog poslovno-informacijskog sustava u poslovanje poduzeća Elektromodul - promet d.o.o., u svrhu razvoja sustava koji omogućava niže troškove održavanja svjetlosne prometne signalizacije, povećanje poduktivnosti djelatnika i smanjuje mogućnost nastanka pogreške unutar procesa poslovanja poduzeća. Projektom se želi postići dodatna konkurentska prednost poduzeća kako na regionalnom tako i na inozemnom tržištu.
CILJ
Unapređenje kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa uvođenjem novih IKT rješenja koja će osigurati inovativni pristup pružanja usluge održavanja svjetlosne prometne signalizacije kroz Centar daljinskog nadzora i upravljanja.
OČEKIVANI
REZULTATI
Implementiran novi IKT sustav za usluge nadzora i upravljanja svjetlosnom prometnom signalizacijom, informatiziran poslovni proces održavanja svjetlosne signalizacije,
Certificiran sustav za nadzor i upravljanje svjetlosnom prometnom signalizacijom,
Educirani djelatnici za korištenje novog IKT rješenja
VRIJEDNOSTUkupna vrijednost projekta je 755.091,00 HRK, od čega Europska Unija sufinancira sa 507.931,49 HRK
KORISNIK
ODGOVORNO TIJELO
Elektromodul-promet d.o.o.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
RAZDOBLJE
PROVEDBE :
Od 15.01.2017. do 15.01.2018.
Kontakt: Martina Gjergja, dipl.ing.el.,
Tel: +385 31 358 711
Fax: +385 31 359 616

Email: promet@elektromodul.hr
www.elektromodul-promet.hr

 

Odluka o odabiru 13.03.2017.

 

Odluka o odabiru 31.03.2017.