Održavanje

ODRŽAVANJE SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE

Odgovarajući pristup održavanju, utemeljen na važećim zakonskim propisima, pravilnicima, smjernicama, normama te hrvatskom i međunarodnom praksom omogućuje veću sigurnost u prometu te znatno produljenje vijeka instalirane opreme.

OBJEKTI ODRŽAVANJA

  semafori s pripadajućom opremom

  svjetlosna promjenjiva signalizacija

  znakovi s unutarnjim osvjetljenjem

  elektro punionice

  radarski mjerač s pokazivačem brzine

  LED markeri u kolniku

  informativni zasloni / info displayi

  cestovno-meteorološke stanice

  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

  ODRŽAVANJE OSTALIH SUSTAVA

  B2B SERVIS ODRŽAVANJA

  Ukoliko imate ugovor za održavanje možete pristupiti B2B servisu na slijedećoj adresi

  b2b.elektromodul-promet.hr

   

   

  SOFTWARE

   Za potrebe održavanja koristimo custom rješenje za radne naloge (VAP mobilnu aplikaciju) koja omogućuje:

   BRŽE odvijanje poslovnih procesa

   VIŠE obavljenog posla u jedinici vremena

   LAKŠE obavljanje radnih zadataka