Brojač i displej za bicikliste

Brojač i displej za bicikliste

Precizni podaci s prikazom na displeju služe za povećavanje sigurnosti biciklista te popularizaciju biciklizma

Precizni podaci s prikazom na displeju služe za povećavanje sigurnosti biciklista te popularizaciju biciklizma

Biciklizam je neizostavan čimbenik održivog razvoja gradova i regija, a biciklistički displej neizostavan je dio biciklističke infrastrukture.

Vožnja bicikla pozitivno utječe na ljudsko zdravlje. Dokazano je da vožnja bicikla poboljšava mentalno zdravlje, jača imunološki sustav, gradi mišiće, pomaže u smanjivanju suvišnih kilograma, poboljšava rad pluća, smanjuje mogućnost srčanog udara i raka te poboljšava spavanje. Gradovi su zainteresirani ulagati u biciklističku infrastrukturu ne samo zbog poboljšanja zdravlja svojih stanovnika nego i zbog smanjenja prometnih gužvi te poboljšanja uvjeta za život.

Europska komisija govori o biciklizmu slijedeće: “Biciklizam je učinkovit način korištenja skupog i oskudnog prostora u urbanim sredinama, a zdrav je, čist i jeftin. Ima ogroman potencijal kada shvatimo da je gotovo polovica svih putovanja automobilom u gradovima kraća od pet kilometara.”

Ugradnja brojača prometa omogućuje analizu biciklističkih tokova koja je neophodna za kvalitetno planiranje biciklističkih staza. Ugradnja displeja biciklistima pruža uvid u broj biciklista koji su u tom danu prošli biciklističkom stazom, te uvid u broj biciklista koji su u tijekom godine prošli biciklističkom stazom. Na taj način se motivira sve više ljudi na korištenje biciklističke infrastrukture.

 

 

 

 

 

Prednosti:

N
visoko precizno brojanje biciklističkog prometa
N
adekvatno planiranje biciklističke infrastrukture
N
motiviranje građana na korištenje bicikala