Info display

Info display

Putno informiranje vozača

Putno informiranje vozača

Info displayi visokih optičkih značajki omogućavaju pravovremeno informiranje vozača

Putno informiranje vozača (engl. On-trip Driver Information-ODI) je usluga ITS-a (inteligentni transportni sustavi) koja spada u jedno od jedanaest funkcionalnih područja ITS-a – informiranje putnika (engl. Traveler Information). Putno informiranje vozača treba pružiti korisne, pouzdane, točne i relevantne informacije u realnom vremenu.

Mogući setovi putnih informacija koji se mogu prikazati na displayu su: brzine ograničenja, posebni događaji, alternativne rute atraktivna turistička ili zabavna događanja, radovi na cestama, nezgode i nesreće na cestama, prometni zastoji, vremenski uvjeti na cestama (vjetar, klizav kolnik, prognoza i sl.), moguća mjesta za parkiranje, vrijeme putovanja, stupanj zagađenja i dr. Korisnik ima mogućnost izbora dimenzija znaka i matričnog polja kao i mogućnost kreiranja vlastitog piktograma.

Pristup uređajima se vrši pomoću Cloud tehnologije koja pruža nadzor i upravljanje promjenjive prometne signalizacije s udaljene lokacije u realnom vremenu. Znak se isporučuje s optičkim, električnim i mehaničkim karakteristikama u skladu s HRN EN 12966. Znak posjeduje važeći certifikat ovlaštenog tijela.

Prednosti:

N
visoke optičke značajke
N
brza izvedba i precizna integracija
N
daljinski nadzor i upravljanje uređaja