Retroreflektivni markeri

Retroreflektivni markeri

Za bolje uočavanje ruba kolnika

Za bolje uočavanje ruba kolnika

Retroreflektivni markeri služe za znatno bolju uočljivost ruba kolnika, osobito noću te u slučaju kiše. Isporučujemo i ugrađujemo retroreflektivne markere otporne na abraziju s retroreflektivnim materijalom klase III – Diamond grade.

Prednosti:

N
visoka vidljivost, osobito noću i za vrijeme kiše
N
otporni na abraziju
N
izbor boja markera i retroreflektivnih površina u kombinacijama ovisno o potrebama naručitelja: bijela, žuta, plava, crvena, zelena