Signali za slijepe i slabovidne osobe

Signali za slijepe i slabovidne osobe

U skladu s potrebama današnjice

U skladu s potrebama današnjice

Signali za slijepe i slabovidne osobe koje isporučujemo i ugrađujemo pomažu slijepim i slabovidnim osobama te istovremeno ne smetaju stanovništvu koje živi u okolini. Ovisno o potrebi isporučujemo i signale za sijepe i slabovidne osobe s integriranim pješačko-pozivnim tipkalom.

Prednosti:

N
programiranje parametara glasnoće za određene dijelove dana/noći
N
uključivanje/isključivanje pomoću uklopnog sata
N
glasnoća akustičnog signala ovisna o razini buke u okolini
N
taktilni signali za prepoznavanje broja prometnih trakova sa smjerovima vožnje, otoka i sl.
N
otporni na vandalizam